';
Preloader logo

Waarom

Ons onderwijssysteem is een beoordelingssysteem

Competitie

Kinderen worden nog hoofdzakelijk beoordeeld op hun cognitieve prestaties en hiermee worden de onderlinge verschillen benadrukt. Met als gevolg meer competitie en conflicten, vanuit het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het onderwijssysteem is een individueel beoordelingssysteem en dat maakt veel kinderen onzeker waardoor zij zelfvertrouwen afbreken en weinig zelfvertrouwen opbouwen.

Onze maatschappij is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd; alles gaat sneller, we zijn altijd bereikbaar en online en iedereen is druk.  Er is minder tijd voor ontspanning en verveling. We leven in een schijnbaar maakbare individualistische samenleving, en dat kan onrust geven. De lat wordt hoog gelegd en er zijn -tig nieuwe diagnoses voor kinderen die niet voldoen aan deze hoge standaard; het lijkt wel alsof er met ieder kind wat mis is. Dit zien we terug op school in de vorm van drukke klassen, onhandelbare kinderen, overspannen ouders en leerkrachten. Ook wordt er door kinderen minder buiten gespeeld zodat zij hun energie niet altijd kwijt kunnen. Dat veroorzaakt bij sommige kinderen onrust waardoor zij probleem- (asociaal-) gedrag kunnen gaan vertonen.

Why

Leren omgaan met emoties

Kinderen met weinig zelfvertrouwen hebben vaak te maken met pestgedrag, niet alleen als slachtoffer. Zowel ‘pesters’ als gepeste kinderen kampen met een laag zelfbeeld. Problemen worden nogal eens uitvergroot als gevolg van emoties, zowel bij kinderen als bij de ouders. Emoties horen bij het leven maar waar leren kinderen hoe ze er mee om moeten gaan? Als emoties worden genegeerd of blindelings gevolgd, dan levert dat vaak conflicten op. Zeker wanneer er sprake is van weinig zelfbeheersing en compassie. Dat geeft veel kinderen een onveilig gevoel waardoor zij zich onderdanig dan wel dominant kunnen gedragen (asociaal gedrag).

Het is dus belangrijk dat mensen leren van emoties. Hoe ze er mee om kunnen gaan op een andere manier, zodat er minder conflicten zijn en de sfeer in de klas goed is.  Een veilige omgeving is essentieel voor leerprestaties en een prettig klassenklimaat als gevolg van een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling draagt daaraan bij.

Meer informatie over de Ridderkind visie