';
Preloader logo

Wat

Moedig zijn betekent niet dat je niet bang bent, het betekent dat je je niet laat weerhouden door je angst

Ridderlijkheid

Het thema Ridderlijkheid staat centraal. De kinderen lopen het pad van de ridder gedurende hun lagere schooltijd. Wij hebben gekozen voor de Ridder als metafoor voor het goede in de mens. Ons innerlijk licht, ons kompas, wie we werkelijk zijn van binnen. Ridders zijn moedig, strijdbaar en helpen anderen.  Het programma vindt plaats in een sfeer van ‘zien en gezien worden’ en ‘horen en gehoord worden’

Ridderkinderen

Wat levert het op? Ridderkinderen zijn zelfbewuste kinderen, die eigen en andermans kwaliteiten kennen, ze tonen wijsheid en mededogen en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Ridderkinderen kennen en waarderen de kwaliteiten van hun strijdmakkers en kunnen goed samenwerken. Voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn verschillende toepassingen ontwikkeld. Er kan gestart worden vanaf ca 5/6 jaar en het meesterridderschap wordt bereikt in groep 7. Als de kinderen in groep 8 zitten, hebben zij een voorbeeldfunctie en kunnen zij op verschillende manieren worden ingezet, als zijnde meesterridders.

Lees verder over leerdoelen lesprogramma

 Draken

Het kind komt door de lessen steeds meer in contact met de Ridder in zichzelf, het deel dat sterk, wijs en gezond is. Ook komt het de Draak tegen, in zichzelf en anderen. Draken als metafoor voor onze doorgeschoten kwaliteiten; schaduwkanten, gedrag waar anderen (en zij zelf) minder blij van worden. Deze Ridder-en Drakeneigenschappen herkennen, begrijpen, doorzien, doorvoelen en belichamen is wat in dit programma centraal staat. Het Ridderkind programma is opgebouwd  uit verschillende bewezen methodieken. De oefeningen zijn interactief, creatief en fysiek, zodat kinderen met uiteenlopende leerstijlen zich ermee kunnen verbinden.

Kernkwadranten van Ofman

Ridderdeugden

Het programma voert de kinderen in drie fasen langs een aantal thema’s. We spreken van zogenaamde Ridderdeugden, deze eigenschappen tezamen maken dat de Ridder stevig staat en zich kan verbinden met anderen. In het programma wordt gewerkt aan de volgende thema’s:

  • Moedig zijn
  • Doelgerichtheid
  • Zelfkennis en -waardering
  • Trouw
  • Hoffelijkheid
  • Hulpvaardigheid
  • Autonoom zijn
  • Samenwerking
  • Communicatie
Ridderkind per groep

De rol van ouders en leerkrachten

Ouders en leerkrachten hebben gedurende de cursusperiode een actieve rol in het programma. De ridderlijkheid zal geïntegreerd moeten worden in het dagelijks leven thuis en op school. Allereerst is er een training voor de leerkrachten om het programma en de methodieken eigen te maken. Hierdoor komt er een bewustwordingsproces op gang, dat een belangrijk onderdeel is voor het slagen van het programma. De verdiepingslessen worden door de leerkracht gegeven aan de hand van een uitgebreid draaiboek.

Voor de ouders is er één keer per jaar een informatie bijeenkomst over het programma en kan kennis worden gemaakt met de trainers. Daarnaast willen we vanaf 2017 speciale oudercursussen organiseren. Kinderen krijgen regelmatig opdrachten mee die ze thuis moeten maken, dus dan is het prettig als men thuis weet waar ze mee bezig zijn! Het helpt kinderen bovendien enorm in hun ontwikkeling wanneer er thuis gebruik wordt gemaakt van de Deugdentaal. Dit vraagt een verandering in bewustzijn en voor ouders die hier begeleiding bij zoeken, bieden we de cursussen aan, waarin dieper wordt ingegaan op de materie.

Meer informatie over de Ridderkind visie