';
Preloader logo

Wetenschappelijk onderzoek

Het Ridderkind en de Erasmus Universiteit

Ridderkind wordt getoetst op effectiviteit in samenwerking met Dr. J.J.A.M. Schenk, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van de bewezen methodieken en de werkwijze van Ridderkind is er voldoende aanleiding om de effectiviteit van het programma wetenschappelijk te onderzoeken.

Erasmus universiteit

Fragment uit aanbevelingsbrief

“Ik heb met eigen ogen kunnen aanschouwen hoeveel positieve energie dit lesprogramma bij de kinderen, ouders en schoolleiding teweeg brengt. Kinderen voelen zich gezien en gehoord. Het lesprogramma inspireert, brengt kinderen in contact met hun innerlijke kracht en maakt hen ervan bewust dat iedereen waardevolle kwaliteiten heeft. Het verbindt en verbroedert, zoals Ridders uit vroeger tijden. Het positieve leer- en leefklimaat wat hieruit ontstaat laat geen ruimte voor pesten. Ieder kind doet ertoe en draagt bij aan het geheel. Daarom ondersteun en volg ik Stichting Ridderkind via wetenschappelijk onderzoek in haar verdere ontwikkeling naar een schoolbreed lesprogramma en NJI-erkende Jeugdinterventie. Ik hoop van harte dat ook u hieraan uw bijdrage wilt leveren”.

Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schenk, Associate Professor Developmental Psychology & Orthopedagogical Sciences Erasmus Universiteit Rotterdam

aanbevelingsbrief prof J. Schenk EUR

Jaqueline schenk

Ridderkind programma