';
Preloader logo

Visie

Wat wil je later worden?
vroeg de juf.
Ik keek haar aan en wist het niet.
Ik dacht dat ik al iets was

Het ‘mens-zijn’

Er mag in onze maatschappij meer aandacht zijn voor het ‘mens-zijn’.  Het doel is niet alleen het hoofd te onderwijzen, maar ook het hart. Met andere woorden, de hele mens. Door middel van het ontwikkelen van de innerlijke waarden, de zogenaamde soft skills en inner values komen tot zelf-standig-heidLetterlijk op eigen benen staan.

Als kinderen zich op jonge leeftijd bewust worden van hun kwaliteiten doet dat veel voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat is de basis voor zelfstandigheid. Een kind dat zich goed voelt over zichzelf, gaat ook socialer en hulpvaardiger om met anderen.

Ieder kind in zijn kracht!

Begin met de ‘waarom’ vraag