';
Preloader logo

Ridderkind per groep

Groep 3/4: leerling-ridder

Leerling-ridders starten met de lessen op de Ridderschool. Historisch gezien waren kinderen dan 7 jaar oud. Leerling-ridder zijn betekende dat zij meedraaiden in het dagelijks leven op het kasteel en zo de regels en ongeschreven regels leerden. Zij hadden ondersteunende taken. Klusjes als het paard van de ridder verzorgen, de stal uitmesten, bedienen aan tafel. Zo leerden zij de fundamenten van dienstbaar zijn. Daarnaast kregen zij les om fysiek sterk en weerbaar te worden, leerden goede omgangsvormen en er werd een begin gemaakt met het aanleren van vaardigheden die veel oefening vragen om later te kunnen excelleren als ridder, zoals evenwicht bewaren, opmerkzaamheid en inschattingsvermogen. Na de lessen worden de kinderen geslagen tot leerling-ridder. In groep 4 worden de thema’s van het leerling-ridderschap verder uitgediept. Het symbool van de leerling-ridder is het witte ridderkleed.

Groep 5/6: gezel-ridder

Gezelridder is de volgende stap naar het ridderschap. Als de leerling-ridders genoeg hadden geleerd, werden zij gezel-ridder. Historisch gezien was dit na een opleidingsperiode van 7 jaar, dus als zij 14 jaar waren. Gezel-ridders worden meer betrokken in het dagelijks leven van de ridder. Ze mogen mee op de tochten van de ridder en zullen hun vaardigheden dan ook in de praktijk moeten inzetten. De interactie tussen een leerling en zijn meester krijgt meer vorm. De gezelridder ervaart hoe het is om ridder te zijn en wat dit vereist.  En de Ridder op zijn beurt deelt zijn levenservaring met de gezelridder. Hier krijgt dienstbaarheid meer richting: in dienst van de missie van de ridder. Gezel-ridders komen hierdoor ook in contact met vragen zoals: wat is mijn missie, wat zijn mijn kwaliteiten, waar wil ik beter in worden om later een goede ridder te kunnen zijn. Na de lessen worden de kinderen geslagen tot gezel-ridder. In groep 6 worden de thema’s van het gezelridderschap verder uitgediept. Het symbool voor de gezel-ridder is een schild. De gezelridder weet hoe hij zich kan verdedigen en draagt ook het wapenschild: hij laat zijn kwaliteiten aan de buitenwereld zien.

Groep 7/8: meester-ridder

Meester-ridder is de laatste stap naar het ridderschap. Als de gezel-ridder genoeg geleerd had en zich had bewezen op het strijdveld (zijn sporen had verdiend), kon hij worden geslagen tot meester-ridder. Historisch gezien was dit rond zijn 20ste jaar.
Een meester-ridder kent zijn missie en eigen kwaliteiten. In deze laatste opleidingsperiode ligt de nadruk daarom op bewustzijn over eigen oordelen en de invloed op zijn handelen, maar ook communicatieve vaardigheden en samenwerking zijn belangrijk. De meester-ridders handelen vanuit rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid naar voorbeeld van de ridders van de ronde tafel (King Arthur). Deze meester-ridders streven naar een hoge moraal en weten wat hun deugden en plichten zijn. Zij hebben de moed om zichzelf te zijn en trouw te blijven aan hun eigen idealen. Ze vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongere kinderen. Na de lessen worden de kinderen geslagen tot meester-ridder. Het symbool van de meesterridder is het zwaard, het ultieme bewijs van zijn onderscheidend vermogen. De meester-ridder heeft bewezen over de kracht, het inschattingsvermogen en wijsheid te beschikken om het zwaard te hanteren. En weet ook wanneer dat niet nodig is.

Ridderkind groep 7

Het Ridderkind programma