';
Preloader logo

Ridderdeugden

De Ridderdeugden helpen om balans te vinden

Een Deugd is een universele positieve eigenschap van de mens, die los staat van huidskleur, intelligentie, woonplaats, godsdienst, inkomen of geslacht. Het gaat niet om de prestatie (je bent goed in tekenen of voetbal), maar om de eigenschappen die nodig zijn om deze prestatie tot stand te brengen (zoals creativiteit en doorzettingsvermogen). Kinderen die deze positieve eigenschappen in zichzelf herkennen, bouwen een positief zelfbeeld en krachtige identiteit op. Door deugden te benoemen voelen kinderen zich gezien en dat versterkt hun eigenwaarde van binnenuit. Ze voelen zich trots op zichzelf en ontwikkelen zo een gevoel van zelfwaardering,  die los staat van hun schoolprestaties. Daarom nemen de Ridderdeugden een belangrijke plaats in binnen het lesprogramma van Ridderkind.

Een ridder is moedig en trouw, heeft doorzettingsvermogen en is doelgericht, kan goed samenwerken met zijn strijdmakkers en heeft geleerd zich in te leven in de ander. Dat maakt hem dienstbaar.  Er zijn veel meer deugden natuurlijk; ieder kind kiest de deugden die hem of haar het meeste aanspreken. Gedurende het programma worden onderstaande Ridderdeugden verdiept.

Ridderdeugd Moed

Moedig zijn betekent niet dat je niet bang bent. Moedig zijn betekent dat je je niet tegen laat houden door angst. Je doet wat er moet gebeuren, ook al is dat moeilijk of eng. Moedig zijn betekent doorgaan, ook als je liever zou opgeven of ophouden. Moedig om je kwetsbaarheden te zien en daadwerkelijk te gaan voelen. Je hebt moed nodig om nieuwe dingen te proberen. Of om het opnieuw te doen als het niet meteen lukte of contact te maken als er iets fout ging. Moed is je kracht. Moedig zijn betekent ook dat je ‘nee’ kan zeggen ook al vinden anderen dat raar of lachen je daarom uit. Moedig zijn kun je ook overdrijven. Overmoed of stoer doen is de draak van moed. Dan wil je niet toegeven dat je eigenlijk bang bent en doe je je groter voor dan je werkelijk bent. Dat is niet moedig zijn. Echt moedig zijn is je angst durven voelen en recht in de ogen kijken. Je probeert te begrijpen wat je bang maakt. Moedig zijn is bepalen wat jij nodig hebt om de volgende stap te kunnen zetten. Alle ridders weten: het is niet zwak om bang te zijn. Het vraagt alleen dat je moedig bent.

ridderkind bericht ridderdeugd moed

Ridderdeugd Doelgerichtheid

Doelgerichtheid betekent dat je jezelf een duidelijk doel stelt. Je verspilt geen energie door telkens aan iets anders te beginnen. Je concentreert je op één ding en laat je niet afleiden. Je blijft werken aan hetgeen je wilt bereiken, ook als dat niet meteen lukt. Je kunt goed omgaan met je teleurstelling en zet door om je doel te behalen. Je laat doorzettingsvermogen zien. Als je doelgericht bent, dan doe je dingen stap voor stap. Je weet wat er nodig is om je doel te bereiken. Dan maak je een plan en je deelt je tijd goed in. Ridders die doelgericht zijn kunnen heel veel bereiken! Je kunt ook te doelgericht zijn. Dan dram je tot je je zin krijgt, ongeacht de gevolgen voor anderen. Dan ben je geen Ridder, maar een Draak. De Dramdraak is daarom de Draak van Doelgerichtheid.

Ridderdeugd Trouw

Trouw zijn aan een ander betekent dat je een vriend bent voor een ander, in goede en slechte tijden. Je houdt je aan je beloftes. Je bent betrouwbaar. Trouw zijn aan jezelf betekent dat je dingen doet die goed voelen voor jou. Je kunt dicht bij jezelf blijven en je staat stevig.  Je hebt zelfvertrouwen. Alle Ridders weten: de vriendschap die je sluit met jezelf, is de belangrijkste uit je leven. Trouw zijn betekent dat je keuzes moet maken. Je hebt veel moed nodig om de juiste keuzes te maken om trouw te zijn. Een ridder houdt de balans tussen zichzelf en de ander! Deze twee Draken van trouw slaan door in hun keuzes: de kleefdraak geeft altijd de ander gelijk en verliest zichzelf en de dramdraak kiest altijd voor zichzelf en verliest de ander.

Ridderdeugd Samenwerking

Goede samenwerking is voor Ridders onontbeerlijk. Een Ridder kan alleen nooit zoveel voor elkaar krijgen als samen. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk. Het betekent rekening houden met elkaar en elkaars verschillen begrijpen. En da’s best lastig als een ander anders is. Maar het is ook handig. Want stel je voor dat je allebei heel goed bent in plannen bedenken, maar niet zo goed in dingen afmaken. Dan komt er niets van de grond. Handiger is als je allebei net iets anders bent. Achter ieder verschil schuilt namelijk een kwaliteit. Goede samenwerking betekent elkaars verschillen benutten. Waar ben jij anders in dan anderen? En wat zegt dat over waar jij goed in bent en minder goed? Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaars deugden dus goed leren kennen!

Ridderdeugd Inlevingsvermogen (of Empathie)

Inlevingsvermogen betekent dat je veel denkt over en voelt van de wereld om je heen. Als iemand anders verdrietig is, dan voel je dat bij jezelf. Sommige kinderen hebben van zichzelf extra antennes, langere voelsprieten en kunnen heel makkelijk meevoelen met anderen. Het is niet makkelijk om zoveel te voelen, je neemt het verdriet en de boosheid van een ander makkelijk over. Inlevingsvermogen vanuit je eigen kracht, dichtbij jezelf, met aandacht in je buik zorgt dat je stevig blijft staan en je echt met een ander kan verbinden! Inlevingsvermogen ontwikkel je je via je hart. Het begint met het kijken en luisteren naar een ander. Zonder oordeel. Iemand die heel boos is, of andere kinderen gaat pesten, is zelf eigenlijk heel verdrietig of bang. Inlevingsvermogen gaat dus ook over ‘kijken vanuit een ander perspectief, zonder oordeel’. Mensen met inlevingsvermogen, kunnen de situatie goed overzien, denken door en zien oorzaak en gevolg. Je kunt je ook teveel inleven. Dan wordt je een jammerdraak (wanneer je door je eigen emoties wordt overweldigd) of een kleefdraak (wanneer je jezelf verliest om de ander maar te kunnen helpen). Voor kinderen met veel inlevingsvermogen is dus het belangrijk dat ze goed leren om bij zichzelf te blijven en zo het onderscheid leren maken tussen hun eigen gevoel en het gevoel van een ander.

Ridderdeugd Dienstbaarheid

Dienstbaarheid begint bij jezelf. Je bent op de uitkijk naar manieren waarop je andere mensen kunt helpen. Je kunt alleen dienstbaar zijn als je iets te geven hebt. En dat geven kan van alles zijn. Dat hoeven geen dure dingen te zijn zoals geld of spullen. Vaak zijn het juist de dingen die geen geld kosten die heel waardevol zijn. Een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor. Of door op te komen voor een ander als die gepest wordt of te vragen of iemand hulp nodig heeft als je ziet dat hij of zij bang, boos of verdrietig is. Om dienstbaar te kunnen zijn, is het belangrijk dat je weet en voelt wat je kunt en wilt. De ander helpen terwijl je het niet zo voelt, dat is niet dienstbaarheid. Je gaat dan over je eigen grenzen en dat is niet goed voor jou en uiteindelijk ook niet voor die ander. Dienstbaarheid kan alleen maar komen vanuit de verbinding met je hart. Als je iets doet voor de ander en je doet het omdat het moet of omdat je er iets voor hoopt of verwacht terug te krijgen, dan komt het niet uit je hart. Dienstbaarheid heeft daarom veel te maken met hartelijkheid. Iets doen voor een ander, zonder er automatisch iets voor terug te willen. Dienstbare mensen kunnen de wereld positief veranderen.

Ridderkind programma