';

Ridderkind programma

Kind jij maakt de wereld mooi!

Ridderkind werkt aan de innerlijke ontwikkeling van kind, ouder en leerkracht

Centraal staan:

-zelfbewustzijn

-weerbaarheid

-onderlinge verbondenheid

 

Het programma helpt kinderen bij het ontwikkelen van 21st century skills, zoals creatief en kritisch denken, zelfreflectie, communicatie en samenwerking op weg naar innerlijk leiderschap. Het thema is Ridderlijkheid van waaruit de hele methodiek is opgebouwd.

Bekijk hier het filmpje van ons programma op de Ark in Barendrecht en kom meer te weten over hoe de kinderen, leerkracht en directeur het ervaren hebben!

Ook leerkrachten en ouders worden betrokken in het traject. Zij zijn degenen die de meeste tijd doorbrengen met de kinderen en een voorbeeldfunctie hebben. De uitdaging is om dicht bij zichzelf te blijven.  Het denken, handelen en voelen dient op één lijn te komen. Waarden, overtuigingen en gedrag komen overeen.  Als mensen onbewust onbekwaam zijn, is er sprake van incongruentie. Kinderen voelen dat haarfijn aan en stemmen hun gedrag hier op af. Door middel van bewustwording van stem, intonatie, gevoel en lichaamshouding kom je steeds meer op één lijn. Hetgeen je denkt, zegt, voelt en doet is in overeenstemming met elkaar en de boodschap komt duidelijk over bij de ontvanger.

De ouders en leerkrachten hebben dus een actieve rol en zijn mede bepalend voor het slagen van het programma.

Ridderkind programma
Ridderkind trainingen

Ridderkind programma