';
Preloader logo

Pedagogiek & Didactiek

De sleutel is bewustwording

Weten en voelen wie je bent

De methode Ridderkind is meer dan het samenvoegen van eerdergenoemde modellen en methodieken. Het gaat over het versterken van de innerlijke mens, het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden en autonomie door middel van bewustwording.

Wie ben ik?

Welke deugden horen bij mij?

Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten?

Waardoor word ik belemmerd?

Wanneer sta ik in mijn kracht?

Ridderkind jongen met zwaard

De opbouw:

Het programma is opgebouwd vanuit het zelf. Eerst zul je jezelf moeten leren kennen om zelfkennis en zelfwaardering op te bouwen (ik & mezelf), vervolgens gaan we werken aan sociale vaardigheden en omgangsvormen (ik & de ander) en ten slotte kijken we naar je rol in een groter geheel en ter bevordering van het leefklimaat in de klas, hoe versterken we elkaar (ik & de groep).

Het programma is een combinatie van materiaal gericht op hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen dat de kinderen op alle niveaus worden aangesproken.  Ze zullen hun verstand, hun hoofd moeten gebruiken; ze leren hun lichaam te voelen en hun hart te openen, het hele kind doet mee en komt in beweging. De werkvormen zijn speels en interactief, en staan in het teken van Ridderlijkheid.

Ridderkind visie

Het hoofd (denken) – cognitief

Door ze zelf te leren nadenken, in plaats van te reproduceren wat je wordt geleerd. Kritisch te kijken naar hun eigen overtuigingen. Veel vragen te stellen. Dat is eigenlijk de basis van filosoferen. Het verlangen naar wijsheid. Zoeken naar oplossingen. De mentale mogelijkheden optimaal benutten. Door na te denken over eigen en andermans kwaliteiten (deugden) wordt inzicht verkregen en worden kinderen zich bewust van zichzelf. Communiceren vanuit nieuwsgierigheid en interesse.

Het hart  (voelen)  – sociaal emotioneel

Door te voelen kan je emoties verwerken, kan spanning oplossen. Als je gaat voelen, kun je ontdekken wat je nodig hebt (behoefte).  Hoe gaan we met elkaar om? Als ik iets doe, wat voor effect heeft dat dan op mij en op de ander? Hoe kunnen we goed samenwerken, elkaar helpen? Op dit niveau voelen de kinderen wie ze zijn en uiten ze zichzelf op een creatieve en ontspannen manier. Ontspanning werkt heilzaam, geeft rust en laadt de batterij weer op en draagt tevens bij aan een goed leerklimaat. Er wordt veel met elkaar gedeeld en kinderen stellen zich kwetsbaar op waardoor empathie (compassie) ontstaat. Dit is nodig om het hart te openen. Liefde te kunnen voelen voor jezelf en een ander.

Het lichaam (doen) – fysiek

Coördinatie, fysieke weerbaarheid en verbinding met jezelf. Het zelfbewustzijn op fysiek niveau verlegt het zwaartepunt, van het denken in het hoofd naar een natuurlijke staat van ‘zijn’.  De fysieke oefeningen die we met de kinderen doen, afkomstig uit de Aikido, laat ze zich bewust worden van hun lichaamshouding, hun aandacht en hun innerlijke kracht. Door ze bewust te maken van hun lichaam en ze te laten oefenen met het verleggen van de aandacht ontdekken ze hoe ze stevig kunnen staan. Ook wordt er gewerkt met het letterlijk aangeven van grenzen, ter versterking van de weerbaardheid. We maken gebruik van oefeningen uit Aikido, maar ook van Brain Gym.

Leerkrachten en ouders

We geven geheel vrijblijvend een presentatie van de methode Ridderkind op uw school. Een presentatie duurt ongeveer 1,5 uur en geeft een goed beeld van wat de methode allemaal inhoudt. U hoeft alleen de reiskosten te vergoeden.

Voor een afspraak klikt u op het contactformulier.

De leerkracht heeft een belangrijke rol in het lesprogramma, vandaar dat een training (voorafgaand aan het project) onderdeel  is van het programma.

Ook de ouders zullen betrokken worden. Een informatie avond waarin het programma uiteengezet wordt en op welke manier ze thuis een bijdrage kunnen leveren. Dat zit voor het grootste deel in communicatie en een stuk bewustwording van eigen gedrag.  De lessen in de klas worden afwisselend gegeven door een erkende Ridderkind trainer en de leerkracht zelf. Het is dus van belang dat ook de leerkracht volledig achter het programma staat en goed op de hoogte is van de achtergronden van de methode.

Meer informatie kunt u krijgen via het contactformulier.

Meer informatie over Ridderkind