';
Preloader logo

Modellen

Het TOL-Model -Totale OntwikkelingsLoop-

De gehele ontwikkeling van een kind, van een volwassene en van een klas wordt beschreven in het TOL-Model. Dit model is ontwikkeld door Edith Steijns.

De gedachtegang dat het doel van opvoeden en onderwijs is kinderen te leren functioneren in de samenleving van de toekomst, belemmert ons in het centraal stellen van het kind. Volgens deze denkwijze dient het kind zich aan te passen aan de samenleving en zich te conformeren aan de geldende normen en waarden. De huidige samenleving dient een plek te zijn waar het kind zelfstandig kan bewegen en zich volledig te ontwikkelen vanuit zijn eigen potentie. Juist omdat er behoefte is aan mensen die anders denken: unieke mensen die buiten de gebaande paden kunnen denken en handelen. Creativiteit, transparantie, vernieuwing, originaliteit, oprechtheid, waar ontwikkeling voor ieders potentie centraal staat. Om deze stap te maken dient het belang van ieder kind centraal te staan. Een kind begrijpen kan alleen door te begrijpen hoe het kind zijn wereld beleeft en gewaar is.

Lees meer hoe het TOL-Model de ontwikkeling van ieder kind en iedere volwassene beschrijft en ondersteunt.

Geweldloze Communicatie

is een wijze van communiceren waarvoor Marshall Rosenberg een model heeft ontwikkeld. Rosenberg werd geïnspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Het dynamische communicatiemodel is gebaseerd op de elementen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Ook de term compassievolle communicatie en andere bewoordingen worden gebruikt.

Wij hebben dit model vertaald naar oefeningen passend in het thema van Ridderkind en geschikt gemaakt voor kinderen.

Kernkwadranten van Ofman

Veel eigenschappen (‘kernkwaliteiten’) worden een valkuil als je erin doorschiet. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfverzekerdheid wordt je arrogant. Het zijn juist deze vervormingen van persoonlijke eigenschappen die tot op zekere hoogte wél aanpasbaar zijn. Door ze via het kernkwadrantenmodel in kaart te brengen word je je bewust van je eigen valkuilen. Wij hebben dit model vertaald naar oefeningen passend in het thema van Ridderkind en geschikt gemaakt voor kinderen. De valkuilen vertalen we naar herkenbaar drakengedrag (Draak Drama, Dramdraakje, Egodraak enzovoort) en op deze manier maken we ze op speelse wijze bewust van deze vervormingen.

Ridderkind programma