';
Preloader logo

Methodieken

Bewezen methodieken

In het Ridderkind programma zijn verschillende elementen uit bewezen methodieken samengebracht, zoals Geweldloze Communicatie (Rosenberg), Kernkwadranten van Ofman, Deugdenproject, Teamrollen van Belbin, Mindfulness en Braingym.

De oefeningen uit dit programma zijn interactief, creatief en fysiek, zodat kinderen met uiteenlopende leerstijlen zich ermee kunnen verbinden. Voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn verschillende toepassingen ontwikkeld. Er kan gestart worden vanaf ca 5/6 jaar en het meesterridderschap wordt bereikt in groep 7. Als de kinderen in groep 8 zitten, hebben zij een voorbeeldfunctie en worden zij als meesterridders ingezet.

Geweldloze Communicatie

is een wijze van communiceren waarvoor Marshall Rosenberg een model heeft ontwikkeld. Rosenberg werd geïnspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Het dynamische communicatiemodel is gebaseerd op de elementen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Ook de term compassievolle communicatie en andere bewoordingen worden gebruikt.

Wij hebben dit model vertaald naar oefeningen passend in het thema van Ridderkind en geschikt gemaakt voor kinderen.

Kernkwadranten van Ofman

Veel eigenschappen (‘kernkwaliteiten’) worden een valkuil als je erin doorschiet. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfverzekerdheid wordt je arrogant. Het zijn juist deze vervormingen van persoonlijke eigenschappen die tot op zekere hoogte wél aanpasbaar zijn. Door ze via het kernkwadrantenmodel in kaart te brengen word je je bewust van je eigen valkuilen. Wij hebben dit model vertaald naar oefeningen passend in het thema van Ridderkind en geschikt gemaakt voor kinderen. De valkuilen vertalen we naar herkenbaar drakengedrag (Draak Drama, Dramdraakje, Egodraak enzovoort) en op deze manier maken we ze op speelse wijze bewust van deze vervormingen.

Deugdenproject

Deugden zijn universeel, iedereen heeft ze en ze symboliseren onze innerlijke waarden.

Complimenteren met deugden is bewezen effectief. Carol Dweck deed onderzoek naar motivatie en het verschil tussen een fixed en een growth mindset en ontdekte dat de groep die werd aangesproken op specifiek positief gedrag (hard werken, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen etc) significant beter presteerde en dan de groep die enkel werd aangesproken op hun intelligentie (wat ben jij slim).

Door mensen op hun deugden aan te spreken leren ze dat zij zelf het verschil kunnen maken, dat zij zelf een keus hebben om iets goed te doen. Zij voelen zich gehoord en gezien en intrinsieke motivatie is het gevolg. Werken met deugden vraagt enige creativiteit, het vraagt om ‘omdenken’. Je kijkt als het ware door het ongewenste gedrag heen en ziet de deugd. Eigenlijk is het weer een variant van bovenstaand model van Ofman, de deugd is hier de kernkwaliteit. Door het positieve aspect te benoemen voelt het kind zich gehoord en gezien, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Stel je voor, er zit een traag, langzaam werkend kind in de klas, het ligt voor de hand om het aan te sporen, op te laten schieten door te werken. In de deugdentaal zeggen we liever; wat werk jij zorgvuldig! OF: ik zie dat je erg je best doet om netjes te werken. Enzovoort. Met alle positieve gevolgen van dien. Het Deugdenproject is opgericht in Canada, door Linda Kavelin-Popov, Dr. Dan Popov en John Kavelin. Het is door de VN uitgekozen als het beste opvoedprogramma ooit, geschikt voor alle culturen en levensovertuigingen. Het Deugdenproject™ kan overal worden ingezet. Het is een respectvolle manier van met elkaar en met jezelf omgaan.

Teamrollen van Belbin

Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met anderen. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren en wij hebben dit model vertaald naar een persoonlijkheidstest passend in het thema van Ridderkind en geschikt gemaakt voor kinderen. Zo zijn er verschillende type ridders ontstaan waar iedereen zich in kan herkennen: de ideeën ridder, de overzichts ridder, de verstandige ridder, de temporidder, de praktische ridder, de harmonie ridder enzovoort.

In de praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen die ons goed passen, een paar die we, als is het maar voor een tijdje en met wat goede wil, wel kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet liggen of die zelfs ronduit tegen onze natuur ingaan. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de rollen die zij zelf graag vervullen en op welke manier ze elkaar aanvullen en versterken, maar ook waar ze tegenstrijdig zijn en rivaliseren. Model voor meer zelfinzicht en inlevingsvermogen (iedereen draagt een steentje bij aan het eindresultaat). Dit model passen we alleen toe bij de bovenbouw leerlingen (10+), gezien de ontwikkelingspsychologie. Als eindopdracht wordt er een gezamenlijke riddermissie uitgevoerd en geven de kinderen elkaar feedback (reflectie).

Brain Gym

Brain gym bestaat uit bewegingsoefeningen, waarbij  de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd wordt en er voor zorgt dat leren dan makkelijker gaat. Daarnaast is het natuurlijk ook een welkome afwisseling in het lesprogramma. Wetenschappelijk onderzoek* heeft uitgewezen dat ratten en muizen meer hersencellen produceren door veel te rennen. De dieren konden na het rennen beter nieuw gedrag aanleren en het ook onthouden. Voor mensen was dit een duidelijk signaal: ‘hoe meer beweging, hoe beter het leren’. Maar ook: ‘door gebrek aan beweging kunnen leerproblemen ontstaan’.

Mindfulness

Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.. Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken. Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen.

Hoe passen we dit nu toe bij de kinderen?

We maken gebruik van meditatie- en ademhalingstechnieken. Kinderen leren zich bewuster te worden van wat zij voelen in hun lichaam, hun emoties en gedachten. Doordat zij zich beter en sneller bewust worden van eigen stress, afleidbaarheid, woede etc., kunnen zij hier adequater op reageren. Door mindfulness steeds meer toe te passen in het dagelijks leven, helpt dit de kinderen beter te ontspannen en aandachtiger te zijn.

Onderzoek laat zien dat mindfulness effectief is zowel in een “normale” populatie als bij groepen in een therapeutische setting. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Tevens transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness toepasbaar is bij een grote verscheidenheid aan problematiek. Verschillende onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en medische condities. Mindfulness is bij de behandeling van bepaalde problematiek zelfs superieur aan andere behandelmethoden.

Ridderkind programma