';
Preloader logo

Leerdoelen lesprogramma

Leerdoelen lesprogramma Ridderkind

Stichting Ridderkind heeft tot doel het zelfbewustzijn, de weerbaarheid en de onderlinge verbondenheid van schoolgaande kinderen te versterken.

Beoogde resultaten aan het einde van de leerlijn in groep 8:

  • Het kind heeft zelfvertrouwen
  • Het kind is in staat zich in te leven in een ander en toont compassie
  • Het kind stelt zich dienstbaar op en kan samenwerken
  • Het kind voelt zich verbonden met zichzelf en de wereld om zich heen
  • Het kind handelt vanuit verantwoordelijkheid

De volgende Ridderdeugden staan centraal:

Moedig zijn – Doelgerichtheid – Trouw – Hoffelijkheid – Hulpvaardigheid – Autonoom zijn – Zelfkennis en -waardering – Samenwerking – Communicatie

Daarbij wordt de metafoor gebruikt van de Ridder: een ridder is moedig, sterk, is zich bewust van zijn kwaliteiten, kent zijn strijdmakkers en is dienstbaar naar anderen. De lessen starten in groep 3 (leerling-ridder), waarna de kinderen in groep 7 het meesterschap bereiken. Vanaf groep 8 hebben zij als meester-ridders een voorbeeldfunctie en voor een aantal is er een nog actieve rol in het lesprogramma en een mogelijke vervolgopleiding tot mediator.

Ridderkind Programma