';
Preloader logo

Kind jij maakt de wereld mooi!

Iedereen kan
het verschil maken!

Actief burgerschap en de participatie maatschappij

Vanuit de overheid wordt de participatie maatschappij gestimuleerd. Centraal staat daarbij actief burgerschap en “de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”.
(uit Onderwijswet, wijziging 2005)

Met het Ridderkind programma voor het basisonderwijs,  gericht op zelfbewustzijn, weerbaarheid en verbondenheid wordt hieraan gehoor gegeven. Kinderen en klassen die begeleiding hebben gevolgd kennen eigen en andermans kwaliteiten en valkuilen, houden meer rekening met anderen en hebben geleerd hoe ze respectvol communiceren. Met deze vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en zullen ze, wanneer ze volwassen zijn, als actieve burgers een bijdrage leveren aan de maatschappij en kennen ze naast hun rechten ook plichten en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk kan iedereen het verschil maken. Kind jij maakt de wereld mooi!

Ridderkind jongen met zwaard

Meer informatie over Ridderkind