';
Preloader logo

Inspiratie

Ridders van de Ronde Tafel

De Ridders van de Ronde Tafel zijn een belangrijke inspiratiebron voor Stichting Ridderkind. De ridders van Koning Arthur waren gelijkwaardig en iedereen werd gehoord. Een ridder moest zorgen dat zijn lichaam in goede conditie was en hij had zich aan de conventies van hoofs gedrag te houden. Ridderlijkheid viel uiteen in vijf hoofdwaarden:

Eer, Kracht en moed, Trouw, Vrijgevigheid en Eerlijkheid

Daarnaast waren er nog andere belangrijke richtlijnen, zoals het beschermen van de zwakkeren en goed gedrag jegens vrouwen en anderen van de adellijke stand. Het volgen van deze waarden zou leiden tot het zijn van een perfecte ridder, alhoewel lang niet iedereen zich hieraan hield. Ridderliteratuur, zoals de verhalen van koning Arthur, onderstrepen deze waarden en laten zien hoe hun personages ze toepassen in verschillende situaties. Het ethos ontwikkelde zich en leefde voort in het ideaal van de gentleman.

ridders van de ronde tafel

Parcival een jonge ridder op zoek naar de Heilige Graal

De bekende Graallegenden geven slechts een bescheiden beeld van de enorme uitwerking die hun boodschap heeft gehad. Zij toonden een spirituele weg die ook voor de mens in het moderne jachtige leven van groot belang is. Het is een levenswijze die direct en ingrijpend aansluit bij de zoeker op weg naar de levende waarheid. Om de grootsheid van deze eeuwenoude queeste te kunnen begrijpen, moet de zoeker zich verbinden met de bevrijdende boodschap die schuilgaat achter de heldendaden van de ridders uit het verleden.

Op een dag ontmoette Parcival in een bos een ridder, wiens levensverhaal hem zo fascineerde dat hij naar het hof van Arthur wilde gaan, ondanks het protest van zijn moeder. Daar raakte hij betrokken bij de queeste naar de Heilige graal. Zijn weg naar waarachtige kennis voert door de diepten van de aardse natuur. Toch vindt hij ook daar zijn innerlijke opdracht nog niet en hij verlangt het uiterlijke ridderschap, gesymboliseerd in haar edelste vorm als de Tafelronde van koning Arthur. De ridders, koningen, vrouwen en andere figuren die Parcival tijdens zijn zoektocht ontmoet, kunnen worden gezien als uitbeeldingen van zijn gevoelens, inzichten en verlangens. Hij komt dan ook steeds oog in oog met belemmeringen die hij in zichzelf moet aangrijpen en oplossen.  Lees verder

Ridderkind Parcival

Aikido

Pieter van Dongen, inspirator van Ridderkind, is Aikido trainer. De eeuwenoude Japanse krijgskunst werd beoefend door de samurai, de elite van de zwaardridders. Vanuit deze filosofie is de link naar ridderlijkheid gelegd. Aikido is geen vechtsport in de gebruikelijke zin van het woord. Er is geen competitie-element, er worden geen wedstrijden gehouden. Bij Aikido gebruik en herleid je kracht van de tegenstander, zonder lichaamskracht te gebruiken. Het woord Aikido bevat drie elementen:  ‘ai’ – harmonie, eenheid;  ‘ki’ – energie en ‘do’ – de weg. Wie Aikido beoefent, leert werken met de vier Ki principes. Ki is de levensenergie, essentieel om in je kracht te komen. Eén van de vier is al genoeg om Ki te ervaren en te merken dat je steviger staat dan daarvoor. We doen oefeningen uit de Aikido met de kinderen, gebaseerd op onderstaande principes om ze direct te laten ervaren wat het verschil is tussen stevig staan en niet stevig staan. Of het verschil tussen weerstand en kracht.

De klas van meester Kanamori

“Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig”.
Kanamori, filosoof en cultuurhistorisch vrijdenker met een krachtige mensvisie heeft een wens: Kinderen leren samen gelukkig te worden. De documentaire is voor Japanse begrippen uitzonderlijk, maar ook binnen onze context zeer bijzonder. Mr. Kanamori (in de documentaire uit 2003 57 jaar) is al meer dan 30 jaar leerkracht. Regelmatig bezoeken leerkrachten zijn lessen vanwege zijn bijzondere visie en aanpak: Hij moedigt kinderen aan plezier te hebben en vertelt dat de kinderen zowel hun eigen sterke kanten als die van hun vrienden moeten bevestigen en laten bevestigen. Hij wil een klas waar kinderen een sterke emotionele band hebben en reikt ideeën aan hoe dat in het leven kan.

Bron: ICT in de klas

Origineel: Children full of life

De volgende stap in opvoeden
-balans, thuis en op school-

‘De volgende stap in opvoeden’ is een uitgebreid opvoedboek waarin alle facetten van de opvoeding van kinderen van 0 tot 22 jaar staan beschreven. Het is een leidraad voor de begeleiding van kinderen, maar eveneens voor de stappen die je als opvoeder zelf dient te zetten om balans in de opvoeding te krijgen.

De auteur, Edith Steijns, heeft door de ogen van vele kinderen mogen kijken. In de ruim tien jaar die ze met kinderen werkt, in haar praktijk en op school, werd haar duidelijk wat kinderen nodig hebben van hun opvoeders. Deze ervaringen vormden de basis voor het opvoedboek.

Meer informatie over het boek ‘De volgende stap in opvoeden’

Klein mens Groot mens, Birgit & Edith Steijns

Kinderen hebben een droom, om iets betekenen voor de wereld en de mensheid. Ieder kind wil groeien, ontwikkelen en leren. Dat kan niet zonder de juiste sturing en spiegelen van opvoeders thuis en op school. Leer wat kinderen van ons als volwassenen nodig hebben.

Meer informatie over Ridderkind