';
Preloader logo

Hoe

We staan in onze kracht als we ‘online zijn’: hoofd, hart en lichaam zitten op één lijn

Versterken van onze innerlijke rust

We gaan ervaren hoe we ‘online’ zijn. Dit gaat over zelfbewustzijn. Is wat ik denk, voel en doe met elkaar in één lijn? Dat vraagt om het zelf te leren nadenken. Dus niet reproduceren maar zelf die nodige vragen stellen om tot inzichten te komen.

Kinderen worden zelfbewust door middel van:

 • het ontdekken van wat ze denken, voelen en doen
 • het leren kennen van eigen en andersmans Ridderdeugden
 • het ervaren en toepassen van de deugden in contact met de ander
 • het beleven van de mogelijkheden en beperkingen van het lichaam
 • het ontdekken van eigen en andermans grenzen en ruimtes
 • de verbeelding en symboliek van ridderverhalen integreren

Verbinding maken

 • IK & MEZELF
  Eerst zal je jezelf moeten leren kennen om zelfkennis en zelfwaardering op te bouwen.
 • IK & DE ANDER
  Vervolgens wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en omgangsvormen.
 • IK & DE GROEP
  Tenslotte naar ieders rol in een groter geheel ter bevordering van het leefklimaat in de klas, hoe versterken we elkaar.

Het begeleidingsproces verloopt niet chronologisch. Iedere groep, iedere leerling en ook iedere leerkracht vraagt zijn eigen unieke sturing.

Ridderkind programma

DENKEN
– hoofd – mentaal –

Door kinderen zelf te leren nadenken en handelen, in plaats van  te reproduceren. Kritisch te kijken naar hun eigen gedachtes, gevoelens en gedrag. Ieder kind verlangt naar autonomie, zelfredzaamheid en  zelfvertrouwen. Het verlangen naar wijsheid. Zoeken naar oplossingen. De mentale mogelijkheden optimaal benutten. Door na te denken over eigen en andermans kwaliteiten (deugden) en valkuilen wordt inzicht verkregen en worden kinderen zich bewust van zichzelf. Communiceren vanuit nieuwsgierigheid en interesse.

Voor meer achtergrond, zie modellen

VOELEN
– hart – emotioneel –

Waar ontspanning is, is geen ruimte voor stress en conflict. Als je gaat voelen, kun je ontdekken wat je nodig hebt (behoefte). Door te voelen kan je emoties verwerken, kan spanning oplossen. Ontspanning is heilzaam, geeft rust en laadt de batterij weer op. In een stressvolle omgeving werkt ons brein niet optimaal. Er is ontspanning nodig voor een optimaal leerklimaat.

DOEN
– lichaam – fysiek –

Het zelfbewustzijn op fysiek niveau wordt nog te vaak onderschat. Dit is belangrijk voor de verbinding met jezelf. De fysieke oefeningen die we met de kinderen doen, maken ze bewust van hun lichaamshouding, hun aandacht en hun innerlijke balans. Ook beweging heeft volgens onderzoeken een positief effect op de leerprestaties. Voor verandering in de groep vraag het letterlijk en figuurlijk om in beweging te komen. Oefening dit gedaan worden bevorderen de ontwikkeling op emotioneel, sociaal, mentaal en fysiek niveau van de individuele leerling, als ook van de hele groep.

Meer informatie over de Ridderkind visie