';
Preloader logo

Hoe

We staan in onze kracht als we ‘online zijn’: hoofd, hart en lichaam zitten op één lijn

Versterken van innerlijk kind

We gaan ervaren hoe we ‘online’ zijn. Dit gaat over zelfbewustzijn. Is wat ik denk, voel en wil met elkaar in één lijn? En dat vraagt om het zelf te leren nadenken. Dus niet reproduceren maar zelf die nodige vragen stellen om tot inzichten te komen.

Kinderen worden zelfbewust door middel van:

  • het ontdekken van wat ze denken, voelen en doen
  • het leren kennen van eigen en andersmans Ridderdeugden
  • het voelen van het lichaam
  • het actief bewegen en ervaren van de deugden
  • het ontdekken van eigen en andermans grenzen
  • de verbeelding en symboliek van ridderverhalen

Hoofd hart en lichaam

Het programma is opgebouwd vanuit het zelf. Eerst zal je jezelf moeten leren kennen om zelfkennis en zelfwaardering op te bouwen (ik & mezelf), vervolgens wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en omgangsvormen (ik & de ander) en ten slotte naar ieders rol in een groter geheel ter bevordering van het leefklimaat in de klas, hoe versterken we elkaar (ik & de groep).

Het programma dat wij ontwikkeld hebben, is een combinatie van lesmateriaal gericht op hoofd, hart en lichaam.

Ridderkind programma

Hoofd – mentaal – denken

Door kinderen zelf te leren nadenken, in plaats van te reproduceren. Kritisch te kijken naar hun eigen overtuigingen. Veel vragen te stellen. Dat is eigenlijk de basis van filosoferen. Het verlangen naar wijsheid. Zoeken naar oplossingen. De mentale mogelijkheden optimaal benutten. Door na te denken over eigen en andermans kwaliteiten (deugden) wordt inzicht verkregen en worden kinderen zich bewust van zichzelf. Communiceren vanuit nieuwsgierigheid en interesse.

Voor meer achtergrond, zie methodieken

Hart – emotioneel – voelen

Waar ontspanning is, is geen ruimte voor stress en conflict. Als je gaat voelen, kun je ontdekken wat je nodig hebt (behoefte). Door te voelen kan je emoties verwerken, kan spanning oplossen. Ontspanning is heilzaam, geeft rust en laadt de batterij weer op en draagt tevens bij aan een goed leerklimaat. Bij de empathie ontwikkeling is het nodig om het hart te openen. Liefde te kunnen voelen voor jezelf en een ander. Hiervoor gebruiken we muziek, film en verhalen. Herkenning is belangrijk om deze gevoelens aan te wakkeren.

Lichaam – fysiek – doen

Het zelfbewustzijn op fysiek niveau is belangrijk voor de verbinding met jezelf. De fysieke oefeningen die we met de kinderen doen, maken ze bewust van hun lichaamshouding, hun aandacht en hun innerlijke kracht. Zo gaan ze de diverse thema’s lijfelijk ervaren. Balansoefeningen, concentratie oefeningen en aikido oefeningen. Uit onderzoek is ook gebleken dat beweging een positief effect heeft op leerprestaties. Brain gym oefeningen worden ingezet om de samenwerking tussen beide hersenhelften te stimuleren.

Meer informatie over de Ridderkind visie