';
Preloader logo

Doelen Ridderkind

Doelen Ridderkind

Ridderkind heeft tot doel balans in de klas te brengen. Een kind of een leerkracht uit balans heeft ineffectieve invloed op de hele klas. Waar ontspanning, rust en evenwicht is, is geen ruimte voor spanning, angst en venijn.

Een klas in balans is een zelfbewuste klas, een weerbare klas, een klas met onderlinge verbondenheid. Klassen begeleiden door het gedrag van het individuele kind of de groep te veranderen biedt een tijdelijke oplossing. Ridderkind en Treen je Breen begeleiden vanuit alle niveaus van de hele Tol: sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek. De Tol is een onderdeel van het TOL-Moddel  (Totale OntwikkelingsLoop ontwikkelt door Edith Steijns).

Ieder traject start met een observatie in de klas. De leerkracht wordt meegenomen en geleerd naar iedere leerling en de klas te kijken vanuit het oogpunt van balans en disbalans. Samen worden de doelen geformuleerd en het passende traject in gang gezet. De leerkracht leert niet alleen te kijken ook te handelen om de balans in te herstellen.

Ridderdeugden en  metaforen ondersteunen de veranderingen. Deze verhalen vormen de belevingswereld van ieder kind. Een ridder is moedig, sterk, is zich bewust van zijn kwaliteiten, kent zijn strijdmakkers en is dienstbaar naar anderen. Iedere Ridder in zijn eigen bekwaamheid, vermogen en groeicapaciteit leren herkennen en inzetten.

Ridderkind Begeleiding